Druhy technickej kontroly (TK):
 • TK pravidelná
 • TK opakovaná
 • TK zvláštna
 • TK administratívna
 • TK pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestaveného na premávku na pozemných komunikáciách
Pri pravidelnej TK treba predložiť:

 • osvedčenie o evidencii vozidla (OEV) aj technický preukaz (TP) vozidla. Ak bolo zadržané OEV, treba predložiť potvrdenie o zadržaní OEV vydané útvarom Policajného zboru, spolu s kópiou osvedčenia o evidencii alebo technickým preukazom;
 • osvedčenie o evidencii vozidla (OEV), alebo jeho aktuálnu kópiu v prípade, že vozidlo má vydané iba osvedčenie o evidencii
 • platné osvedčenie o EK, ak vozidlo tejto povinnosti podlieha
 • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo na pohon LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu
Druhy emisnej kontroly (EK):
 • EK pravidelná
 • EK zvláštna
 • EK administratívna
Pri pravidelnej EK treba predložiť:

 • osvedčenie o evidencii vozidla (OEV) aj technický preukaz (TP) vozidla. Ak bolo zadržané OEV, treba predložiť potvrdenie o zadržaní OEV vydané útvarom Policajného zboru, spolu s kópiou osvedčenia o evidencii alebo technickým preukazom;
 • osvedčenie o evidencii vozidla (OEV), alebo jeho aktuálnu kópiu v prípade, že vozidlo má vydané iba osvedčenie o evidencii